Cloud

Det handlar om valfrihet

Molntjänster underlättar för IT-avdelningar. De behöver inte tänka på infrastruktur och uppgraderingar, utan kan fokusera på att leverera värde till verksamheten. Något som är viktigt innan man bestämmer sig för en molntjänst är att man väljer en leverantör som erbjuder valmöjligheter. Med det avses att man som kund ska kunna köra produkten i molnet, hybridmoln eller ha det installerat på plats. Det är också viktigt att man kan flytta systemet mellan dessa alternativ.

Self-Service & Kunskapsbank

Kunskapsöverföring genom smart self-service

En modern och kraftfull kunskapsbank är viktig del i att öka kunskapsöverföringen inom verksamheten.Ärendehanteringssystem som integrerar sin självbetjäningsportal med en omfattande kunskapsbank och diskussionsforum gör att användarna själva kan lösa sina frågor utan att behöva kontakta IT-supporten. Det blir i många fall också användarnas enda kontakt med servicedesken. Det är smidigt för användarna, samtidigt som det sänker supportkostnaderna.

Automation

Ökad automatik för bättre processer

Workflow är en viktig beståndsdel av ett ärendehanteringssystem. Med det kan ni styra verksamhetens informationsflöden och processer. Verksamheten kan genom ett workflow skapa standardiserade processer när det gäller hur man hanterar incidenter och avvikelser. Dessutom är workflow viktigt för att kunna skapa förifyllda mallar för de vanligaste ärenden vilket sparar tid och ökar effektiviteten.

Mobilitet

Ge support ute på fältet

Idag räknar vi med att kunna ha tillgång till information, produkter och tjänster från var som helst och när som helst. Det handlar också om att erbjuda service till kunder oavsett vart man befinner sig. I dagens mobila samhälle är det viktigt att man väljer ett ärendehanteringssystem som har smart utformade lösningar för mobiltelefonen och surfplattan. Kunder ska via mobilen ha tillgång till självbetjäningsportalen och handläggare ska kunna öppna och avsluta ärenden ute på fältet.

Samarbete

Bygg in samarbete I era processer

För att öka samarbetet inom organisationen och stödja kunskapsöverföringen mellan handläggare och kunder är det viktigt att det finns ett publikt diskussionsforum där detta kan ske. i ett forum kan användarna hjälpa varandra genom att ställa frågor och får svar från andra användare som har haft liknande problem tidigare. Det understödjer kunskapsöverföringen och samtidigt minskar belastningen på IT-supporten

Analytics

Rapporter som ger överblick

Bra rapporter ger beslutsfattare en tydlig överblick över problem och saker som kan förbättras hos IT-avdelningen. Många har inte resurser eller tid till att sitta och bygga avancerade rapporter. Det gör det viktigt att man väljer ett system där det finns ett stort urval av fördefinierade rapporter, vilket visar data snabbt och enkelt

Social

Var närvarande i alla kanaler

Det är viktigt att erbjuda era kunder och interna användare support via olika kanaler. Nästa generations ärendehanteringssystem erbjuder kunder olika kommunikationskanaler däribland Twitter, diskussionsforum, chat, Facebook, email och telefon. På det sättet kan ni kommunicera med era användare i kanalen som känns bäst för dem.

© 1996- 2017 Nilex in Helsingborg AB. All rights reserved.